Despre proiect

Precizie si performanta in tehnica dentara, cu sprijin POR
SC BLUE DENTAL LABORATORY SRL anunta demararea implementarii proiectului cu titlul: Precizie si performanta in tehnica dentara, cu sprijin POR “,finantat in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii” Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului este dat de nevoia de dezvoltare durabila a produselor/serviciilor societatii Blue Dental Laboratory SRL, regasit in planificarea strategica a societatii, si este relevant pentru obiectivele specifice ale POR Axa Prioritara 2.1 – consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala.

Obiectivele specifice ale proiectului:
  1. Asigurarea bazei materiale necesare obtinerii unor produse de calitate prin procese inovative si durabile, ca urmare a dotarii laboratorului de tehnica dentara Blue Dental Laboratory cu: 18 echipamente de tehnica dentara, mobilier specific, echipamente IT( 2 calculatoare, 1 laptop si o multifunctionala) si cu bunuri care asigura o activitate durabila si incluziva (3) pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului.
  2. Completarea schemei de personal, prin cresterea cu 5 a numarului mediu de angajati fata de valoarea inregistrata la 31.12.2015(1 angajat).
Pentru verificarea atingerii obiectivului specific va fi vizata obtinerea rezultatului aferent, si in acest sens, proiectul propune activitati relevante care sa duca la crearea a 5 noi locuri de munca, pana la sfarsitul implementarii proiectului; posturile vizate sunt: 2 tehnicieni dentari, 1 ingrijitor, 1 manager laborator, 1 asistent manager.
Indicatorul privind numarul locurilor de munca nou create va fi respectat pe toata perioada de durabilitate a proiectului.
  1. Asigurarea unui impact social al proiectului( expresie a unei abordari durabile si incluzive), prin angajarea unei persoane, pe unul din cele 5 noi locuri de munca create, care provine din categorii defavorizate, pana la finalizarea implementarii proiectului.
Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene iar Organism Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro